Lahden Kestobetonille on myönnetty ELY:ltä yrityksen kehittämisavustus tuotannon kehittämiseen. Hankkeen tavoitteena on betonielementtituotannon kehittäminen lean-toimintamallin mukaisesti: tuotantoprosessin, tuotannon mittarointien ja tuotannon työkalujen kehittäminen. Lisäksi laajentuneen tuotantolaitoksen ja kasvaneen henkilöstömäärän myötä nähdään tarve henkilöstöjohtamisen kehittämiselle.

Hankkeen myötä yrityksen on mahdollista vahvistaa osaamistaan nykyaikaisen tuotantoprosessin kehittämisestä ja johtamisesta. Tavoitteena on modernisoida tuotantoprosessia lean-periaatteiden mukaisesti sekä luoda mittaroinnit tuotannon eri vaiheiden ja osa-alueiden seurantaan. Seurannan avulla pystytään tunnistamaan entistä paremmin kehityskohteet ja sitä kautta parantamaan tuottavuutta. Johtamisen kehittäminen tukee omalta osaltaan kehityshankkeen toteutumista ja luo edellytykset sitouttaa henkilöstö tavoitteisiin mukaan.