Hankkeen tavoitteena on Lahden Kestobetoni Oy:n tuotannon laajentaminen

  • Tuotantokapasiteetin nostaminen uuden laitteiston sekä uuden tuotantotilan hankinnalla.
  • Pk-yritystoiminnan kilpailukyky
  • PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Työllisyysvaikutukset: Laajennushankkeen jälkeen työtilojen viihtyvyys ja turvallisuus paranevat. Uudet laitteet mahdollistavat miellyttävän tehdasympäristön ja hyvin vähän fyysistä voimaa tarvivan työtavan.  Uudet koneet mahdollistavat työn tekemisen riippumatta työntekijän fyysisistä ominaisuuksista. Näin ollen sukupuolella tulee olemaan yhä vähemmän merkitystä työssä jaksamisessa. Hankkeessa on tavoitteena vahvistaa tasavertaista asemaa sukupuolten välillä tehtaamme työskentelyssä. Se ei kuitenkaan ole päätavoite. Myös kulttuurinen yhdenvertaisuus toteutuu, palkkaamme mielellämme meidän alalla kokeneita maahanmuuttajia.

Hanke lisää työpaikkoja tehtaallamme välittömästi noin 30:llä. Välillisesti jopa noin 20:llä, kun tarvitsemme lisää logistiikka yms. ostoja.

Kestävä kehitys: laajennushanke vaikuttaa materiaali- ja jätehuoltoa tehostavasti. Uusi laitteisto on ympäristön kannalta turvallinen ja hävikin esto sekä jätteiden kertymisen esto tulee olemaan tehokkaampaa.

Suunnitelman mukainen toteutusaika: alkaa 3.11.2018 ja päättyy 31.8.2019

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus