Elementtitehtaan laajennusprojekti lähestyy käyttöönottovaihetta: uudessa tuotantohallissa päästään valmistamaan elementtiä syyskuun loppupuolella. Tehdashalli on rakennettu ekologisesti, sillä perustukset, pilarit ja palkit on rakennettu viereisessä tehdashallissa ja hallin teräsrunko on uusiokäytössä – ennen se piti koossa valtamerialusta.

Uuden tehtaan myötä tuotanto kaksinkertaistuu. Modernit laitteet ja uusi työympäristö kohentaa työntekijöiden työolosuhteita. Itse työ ei oleellisesti muutu, vaan se on edelleen tarkkaa ja vaativaa käsityötä, jossa elementtikuvien lukutaito on ammattitaidon perusta. Elementit ovat lähes aina uniikkeja ja niille valmistetaan yksilölliset muotit, raudoitukset ja sähkövaraukset. Huolellisuus on valttia, sillä viallisten elementtien korjaus on hidasta ja kallista työtä.

Keväällä 2019 tehdyn työhyvinvointikartoituksen mukaan nykyiset työntekijät pitävät elementin valmistuksessa erityisesti työn itsenäisyydestä ja vapaudesta: kukin huolehtii oman elementtinsä laadusta ja sen valmistumisesta sovitussa aikataulussa. Koettuun työhyvinvointiin vaikuttaa merkittävästi myös mukavat työkaverit ja hyvä työilmapiiri.

Lahden Kestobetonilla työntekijöiden hyvinvointiin vaikutetaan muun muassa johtamistavalla, joka on ihmistä arvostava ja luottamuksen merkitystä korostava. Lisäksi hyvinvointia johdetaan huolehtimalla kilpailukykyisestä palkkauksesta sekä erilaisilla henkilöstöeduilla.

Meillä menestyvät henkilöt, jotka nauttivat käsillä tekemisestä, haluavat saada näkyvää aikaiseksi ja pystyvät huolelliseen työhön. Vielä on mahdollisuus päästä osaksi osaavaa elementtityöntekijöiden joukkoa ja tulla tekemään työtä, jonka vaikutukset näkyvät vielä useiden vuosikymmenien päästä.